Generalforsamling

Referat:

Generalforsamling i Odder Seniorgymnastik

Onsdag d. 07.02..2024

Panoramasalen, Spektrum Odder

 

Tilmeldte/fremmødte medlemmer: 82 incl. bestyrelse og suppleanter.

 

Kort velkomst ved Anna - vi starter med en sang.

 

Punkt 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Keld Jørgensen til dirigent - Keld vælges.

 

Punkt 2. Formandens beretning.

Anna berettede om sit første år som formand - om diverse nye opgaver og kontakt til diverse samarbejdspartnere.  Formandsberetningen blev godkendt.

 

Punkt 3. Kassererens aflæggelse af regnskab.

Axel gennemgik - for allersidste gang - regnskabet(2023)

Regnskabet blev godkendt.

Samtidig blev orienteret om  - som anført i dagsordenen - at kontingentet stiger til 600 kr. pr. år fra 2025 -  begrundet i stigninger i instruktør-løn, halleje og bankgebyrer.

 

Punkt 4. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 

Punkt 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - på valg er Anna Jakobsen og Inger  M. Jensen. Begge modtog genvalg. 

 

Punkt 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter - på valg er Jytte Dahl Andersen og Hans Joachim Valenta.  Begge modtog genvalg.

 

Punkt 7. Valg af 2 revisorer - på valg er Annegrethe Leth og John Lund. Begge modtog genvalg.

 

Punkt 8. Valg af 2 medlemmer til festudvalget. Anette Mikkelsen og Connie Kalina Birk har begge valgt at stoppe  - tak for indsatsen.  Inger M. Jensen (bestyrelsesmedlem) og Jytte Dahl Andersen (suppleant) meldte sig til nyt festudvalg - de blev begge valgt.

 

Punkt 9. Eventuelt.

Begrundet i kontingent-stigningen blev der foreslået at søge midler fra diverse fonde.

 

Afslutningsvis sagde Anna tak til Axel for super solid indsats som kasserer i foreningen i hele 14 år.  Axel fik overrakt et gavekort og et flot slips. Tak Axel!

 

Keld afsluttede og takkede for god ro og orden.

 

Herefter drak vi kaffe og nød  - som sædvanlig - husets lækre oste - og rullepølsemadder - og sluttede af med en sang.

Tak for et godt fremmøde og god stemning. 

Odder, den 07.02.2024

Bente Juhl Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bliv Frivillig

frivilligjobodderogoplandudendk 

Find forening

find forening

Selvhjælpsgrupper

selvhjelp

Facebook

facebookforsidebilleder

Frivilligcenter Odder // VitaPark, Vitavej 69, plan 0, indgang B, 8300 Odder // Telefon: 30 84 34 80 // E-Mail
Åbningstider: Mandag 10-15 // Tirsdag 10-15 // Torsdag 10-15

Forfra Webdesign
En del af Moesborg NET-UP