Nyheder

På vores forenings generalforsamling 22.02.23 valgte Inna Bødker at trække sig som formand efter imponerende 14 år på posten. 

Som formand har Inna været en sand ildsjæl, som vi alle skylder meget stor tak for, at vi har en yderst velfungerende forening.. 

Grundet et medlemstal på nu godt 140, er der pr. 28.03.23 blevet etableret en venteliste i forhold til nye ønsker om medlemskab. Se mere under "Medlemsskab".

Forårets afslutningsfest  blev afholdt onsdag d. 10. Maj  kl. 12  i Panoramasalen / Spektrum for 35 veloplagte  gymnaster. Det blev en super hyggelig eftermiddag. Snakken gik lystigt, stemningen var i top, der blev sunget og maden var særdeles  god. I stedet for udgifter til underholdning overraskede Axel med at lade foreningens kasse give et tilskud til drikkevarerne. 

17. Maj  starter onsdagsgåturerne kl. 09.00 og  slutter 30. August. Se I øvrigt Poul Holm Nielsens  info skrivelse om gåturerne.

Gymnastikken starter op igen d. 6. September ( 1. Onsdag I september ).

 Kræftens Bekæmpelse lokalt i Odder arrangerer "Stafet For Livet "  d.  10. - 11. Juni 2023 fra kl 11.00 lørdag - kl. 11.00 søndag på stafetpladsen over for Parkvejens Skole. Gymnastik Odder vil være en del af et fælles telt og lægger op til en festlig, sjov og meningsfuld oplevelse. 

Vi I  bestyrelsen for Seniorgymnastik vil gerne støtte op om arrangementet og har oprettet et hold med Hilda Kristensen som holdkaptajn. Seniorgymnastik sponsorerer derfor et lille telt med bord og stole på stafetpladsen. Vi håber,  at nogle  og gerne mange af jer har lyst til at deltage i stafetten, så vi kan lave et gå -hold og få en hyggelig dag (døgn) ud af det.

Deltagergebyr er kr. 100 . Læs mere om konceptet eller tilmeld dig på www.stafetforlivet.dk./odder

På bestyrelsens vegne Anna Jakobsen 

 

 

 

 

 

Bliv Frivillig

frivilligjobodderogoplandudendk 

Find forening

find forening

Selvhjælpsgrupper

selvhjelp

Facebook

facebookforsidebilleder

Frivilligcenter Odder // Pakhuset, Banegårdsgade 5, 8300 Odder // Telefon: 30 84 34 80 // E-Mail
Åbningstider: Mandag 10-15 // Tirsdag 10-15 // Torsdag 10-15

Forfra Webdesign
En del af Moesborg NET-UP