Generalforsamling

Referat:

Generalforsamling i Odder Seniorgymnastik

Onsdag d. 07.02..2024

Panoramasalen, Spektrum Odder

 

Tilmeldte/fremmødte medlemmer: 82 incl. bestyrelse og suppleanter.

 

Kort velkomst ved Anna - vi starter med en sang.

 

Punkt 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Keld Jørgensen til dirigent - Keld vælges.

 

Punkt 2. Formandens beretning.

Anna berettede om sit første år som formand - om diverse nye opgaver og kontakt til diverse samarbejdspartnere.  Formandsberetningen blev godkendt.

 

Punkt 3. Kassererens aflæggelse af regnskab.

Axel gennemgik - for allersidste gang - regnskabet(2023)

Regnskabet blev godkendt.

Samtidig blev orienteret om  - som anført i dagsordenen - at kontingentet stiger til 600 kr. pr. år fra 2025 -  begrundet i stigninger i instruktør-løn, halleje og bankgebyrer.

 

Punkt 4. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 

Punkt 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - på valg er Anna Jakobsen og Inger  M. Jensen. Begge modtog genvalg. 

 

Punkt 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter - på valg er Jytte Dahl Andersen og Hans Joachim Valenta.  Begge modtog genvalg.

 

Punkt 7. Valg af 2 revisorer - på valg er Annegrethe Leth og John Lund. Begge modtog genvalg.

 

Punkt 8. Valg af 2 medlemmer til festudvalget. Anette Mikkelsen og Connie Kalina Birk har begge valgt at stoppe  - tak for indsatsen.  Inger M. Jensen (bestyrelsesmedlem) og Jytte Dahl Andersen (suppleant) meldte sig til nyt festudvalg - de blev begge valgt.

 

Punkt 9. Eventuelt.

Begrundet i kontingent-stigningen blev der foreslået at søge midler fra diverse fonde.

 

Afslutningsvis sagde Anna tak til Axel for super solid indsats som kasserer i foreningen i hele 14 år.  Axel fik overrakt et gavekort og et flot slips. Tak Axel!

 

Keld afsluttede og takkede for god ro og orden.

 

Herefter drak vi kaffe og nød  - som sædvanlig - husets lækre oste - og rullepølsemadder - og sluttede af med en sang.

Tak for et godt fremmøde og god stemning. 

Odder, den 07.02.2024

Bente Juhl Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Odder Seniorgymnastik

Foreningen blev stiftet den 18.9.1991 af nogle kommunale fysioterapeuter, som mente, at seniorerne manglede et sted at fortsætte deres træning, når de var færdigbehandlet hos fysioterapeuterne.

Foreningen er for personer over 50 år, som er selvhjulpne.

Formålet med vores seniorgymnastik er at holde kroppen igang og holde rollatoren fra døren.

Vi er så heldige, at vi har fået ansat fitnessinstruktør Inge Isaksen fra Odder fitnesscenter. Inge har specialiseret sig i senioridræt 

Gymnastikken starter med en halv times opvarmning af hele kroppen, hvorefter der bliver skruet op for øvelserne, så vi får pulsen op og sved på panden. Programmet er meget varieret og vi bruger forskellige redskaber som bolde, elastikker mm,

Som træner lægger Inge  vægt på / har øje for, at alle kan være med. Bliver man for træt, tager man bare en pause på bænken.

Inge er en energisk, humoristisk  og positiv person, som dermed også  bidrager til den gode stemning. 

Det sociale samvær er ligeledes vigtigt for foreningens medlemmer. Efter gymnastikken går en del af os op i cafeteriet og nyder en kop kaffe, snakker og synger et par sange.

Gymnastikken foregår i Multihallen i Spektrum, hver onsdag fra kl 9.30 til kl. 11.

Sæsonen starter den 1. onsdag i januar og slutter den 2. onsdag i maj.

Herefter er der fælles vandreture i Odder og omegn med Poul Holm Nielsen som turleder. Det  særskilte program er sendt til medlemmernes mailaddresse og findes også i udprintet udgave i multihallen for  medlemmer uden mail.

Den 1. onsdag i september starter gymnastikken op igen og fortsætter frem til midt december.

 

På bestyrelsens vegne 

Anna Jakobsen 

13.02. 2024

Aktivitetskalender

FORÅR 2024

Jul og nytår er forhåbentlig godt overstået og vi går nu mod lysere tider.

03.01.24: Gymnastikken starter op igen hver onsdag frem til 08.05 - dog ikke 27.03, hvor vi holder påskeferie. Tidspunktet er uændret fra kl. 09.30 - 11.00 med mulighed for at runde formiddagen af med kaffe og socialt samvær i Cafeteriet. 

 

 07.02.24 afholdes der generalforsamling kl. 11.30 i Panoramasalen. Bindende tilmelding skal ske senest 31. Januar. Tilmeldingslisten (afkrydsningsark)  ligger fremme i forbindelse med gymnastikken. Foreningen er vært med kaffe/the og lidt brød..

 

01.05.24: Festudvalget (Inger og Jytte) har nu  planlagt forårsfest kl. 12.00  i Panoramasalen. Datoen er således ændret fra d. 8.  til d. 1. Maj. Vi vil høre nærmere om festen i april, men reserver allerede nu eftermiddagen til lidt god mad og ikke mindst hyggeligt samvær😊

 

08.05.24: Det er sidste dag med gymnastik inden sommerferien. 

 

15.05.24: Poul Holm Nielsen vil igen hver onsdag arrangere traveture I Odder og omegn, indtil gymnastikken starter op igen. 

Start kl. 09.00 ved P - pladsen i Vejlskoven. Der vandres frem til ca. Kl 10.30, hvorefter vi nyder vores medbragte kaffe.

 

04.09.24:  Gymnastikken starter op igen.

 

På vegne af bestyrelsen

Anna Jakobsen 

06.03.24

 

 

Medlemskab

Vi laver gymnastik hver onsdag kl. 9.30 -11.00 i Multihallen i Spektrum. Der holdes pause fra midten af maj måned indtil 1. onsdag i september. 

Der skal være gulvplads til alle og instruktøren skal have mulighed for overblik og individuel vejledning. Da medlemstallet nu er godt 140, er der pr. 28.03.23 blevet behov for en venteliste til medlemsskab. Når nyt  medlemskab tilbydes, er der mulighed for at deltage  x  2 inden kontingentbetaling .

For mere information om venteliste og ønske om medlemskab  -  kontakt gerne formand Anna Jakobsen på E.mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.eller tlf. 22112761.

Medlemskab

Indmeldelse og udmeldelse skal ske til kassereren Hilda Kristensen på E.mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 24219954.

Påtænker du at stoppe dit medlemskab,  vil kassereren rigtig gerne orienteres, så der er mulighed for at planlægge med nyoptagelser fra ventelisten.

Det årlige medlemskontingentet for 2024 er på kr. 500 og forfalder til betaling i januar  -  senest ved  udgangen af måneden. Halvårligt medlemsskab er muligt, hvis der først opnås medlemsskab i 2. Halvdel af kalenderåret  -  er på  kr. 300.

Grundet foreningens generelle udgiftsstigninger,  stiger det årlige kontingent til kr. 600 fra 2025

Kontingentet skal indbetales til Nordea konto nr: 1944 - 9153120207 (1. valg) eller mobilpay nr. 452789. Husk at skrive navn og medlemsnummer på indbetalingen. Kontant betaling kan i enkelte tilfælde aftales med kassereren.

 

På bestyrelsens vegne

Anna Jakobsen 

25.04. 2024

 

Bestyrelse

Bestyrelsen består af :

Formand Anna Jakobsen, tlf 22112761, mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Næstformand og sekretær Bente Juhl Nielsen, tlf 30118995, mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kasserer Hilda Kristensen, tlf 24219954, mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Bestyrelsesmedlem Axel Balslev Clausen, tlf. 20276944, mail axDenne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Bestyrelsesmedlem og materielansvarlig Leif Madsen, tlf. 2276 2231

Bestyrelsesmedlem og festansvarlig Inger M. Jensen, tlf 28790652, mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

 

Flere artikler ...

Bliv Frivillig

frivilligjobodderogoplandudendk 

Find forening

find forening

Selvhjælpsgrupper

selvhjelp

Facebook

facebookforsidebilleder

Frivilligcenter Odder // VitaPark, Vitavej 69, plan 0, indgang B, 8300 Odder // Telefon: 30 84 34 80 // E-Mail
Åbningstider: Mandag 10-15 // Tirsdag 10-15 // Torsdag 10-15

Forfra Webdesign
En del af Moesborg NET-UP