Snerydning

Det er op til parcelhusejerne / grundejerne selv at foretage snerydning m.m.

Beboerforeningen hjælper til med snerydning og eventuelt saltning for de medlemmer i foreningens område der har indbetalt kontingent til snerydning. ( se under punktet ”medlemskab og kontingent”,  samt vedtægter.

Da kontingentet til snerydning er af begrænset omfang, vil der kun blive ryddet sne m.m. i det omfang, at kontingentet rækker til det. Det vil i øjeblikket sige ca. 4 - 5 gange om året, og at der kun foretages snerydning ved større snefald.

Det er bestyrelsen, der træffer beslutning, om der skal foretages snerydning af det firma, foreningen har lavet aftale med.

Bliv Frivillig

frivilligjobodderogoplandudendk 

Find forening

find forening

Selvhjælpsgrupper

selvhjelp

Facebook

facebookforsidebilleder

Frivilligcenter Odder // Pakhuset, Banegårdsgade 5, 8300 Odder // Telefon: 30 84 34 80 // E-Mail
Åbningstider: Mandag 10-15 // Tirsdag 10-15 // Torsdag 10-15

Forfra Webdesign
En del af Moesborg NET-UP