Generalforsamling

 

                      

Referat fra generalforsamling i Beboerforeningen Højvænget – Pilevænget

onsdag d. 12. oktober 2022 kl. 19.00 i Odder Grundtvigske Valgmenigheds forsamlingshus, Rørthvej 34.

 

D A G S O R D E N

1. Valg af dirigent.

2. Formandens / bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

Eventuelle forslag fra medlemmer afleveres skriftlig med underskrift til formand Peter Leerhøy, Højvænget 221, senest 8 dage før generalforsamlingen.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

På valg til bestyrelsen er:

Rita Krogstrup, Michael Christensen.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af 1 revisor.

9. Valg af 1 revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

  • Add.1

Viggo Krogstrup blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at GF var korrekt varslet.

  • Add. 2

Efter coronaaflysningen i 2020 ser det ud til, vi er ved at være tilbage ved normalen, så vi kan få en

mundlig beretning om, hvordan situationen er i vores lile forening.

Vi holdte det første bestyrelsesmøde kort efter sidste generalforsamling og konstituerede os som følgende:

Næstformand: Rita Krogstrup

Kasserer: Michael Christensen

Sekretær: Susanne Ernemann

Bestyrelsesmedlem: Jesper Heede Riisgaard

Formand: Peter Leerhøy

Vi brugte nok tæt på det første halve år for at få ændret mig til formand efter Leif trådte ud af bestyrelsen. Jeg skulle have adgang til vores forenings konto og Leif skulle slettes. Det var en hård nød at knække, sikkert pga. GDPR regler og masser af nye love og restriktioner for banker, som især rammer små foreninger som os, der jo ikke overfører store summer til terror organisationer. Men det lykkedes og vi tror og håber, det bliver en del nemmere næste gang.

Dejligt med nye kræfter – vi fik også 2 nye suppleanter – Lis Jensen og Steffen Elkjær som har deltaget i vores bestyrelsesmøder. Som vi har haft 3 stk. af.

Jette Jackson er revisor og Erik Møller er revisorsuppleant.

Som nævnt er der i årets løb afholdt 3 bestyrelsesmøder.

Foreningen har så vidt jeg kan tælle til, 99 medlemmer samt 18 der udelukkende betaler snekontingent, som nu er blvet til Kr. 200.

Vi forsøger os med at opfordre til at igangsætte flere arrangementer i foreningen og bla. har Lis   

været initiativtager til loppemarkedet som blev afholdt d. 5. juni, det faldt desværre lidt sammen

andre arrangementer af samme karakter. Men der var gang i handlen.

Desværre er Lis’ forsøg på en gentagelse ikke lykkedes.    

Lis har også været opretter af vores Facebook gruppe, hvor vi lægger informationer og nyheder op, den hedder: Beboerforeningen Højvænget/Pilevænget, Odder. Jeg /vi er ikke flittige til at benytte den, så der er plads til forbedring, som man siger.

https://www.facebook.com/groups/476780946760849

Hjemmesiden er stadig den samme er, er hos frivilligcenter-odder https://www.frivilligcenter-odder.dk/beboerforeningen-hp-odder.

Der rasles lidt med ønsket om en petanque bane, så er der nogen, der har interesser i den retning, er det bare med at være på mærkerne. Tag evt. fat i Allan Meier, da her er initiativtager til projektet. Vi i bestyrelsen har lovet at komme med en økonomisk håndsrækning til projektet.

Så der er bare med at være aktiv og komme med gode ideer omkring sociale arrangementer. Og vi håber, vi får nogen til at tage fastelavns arrangementet op igen, så er vi klar med økonomisk støtte.

Vi har besluttet at betale for 3-4 nye skilte fra Nabohjælp, som skal placeres ved indkørslen til Højvænget/Pilevænget. Vi skal lige have bestemt os for placeringen. Det er Allan Meier som har sat gang i det, efter der har været en stribe af indbrud i kvarteret i sommers.

Vi har lavet aftale med et firma om snerydning, hvilket der ikke har været behov for i år.

Aftale om snerydning i 2022/2023, forventer vi bliver lavet med samme firma. Det beløb der

opkræves til snerydning, betyder at vi kan få ryddet sne og saltet på vejlommerne ca. 4 gange på et år. Det vil sige, at vi til den kommende vinter, kan få foretaget flere gange, hvis nødvenligt

Vi startede efter sidste generalforsamling med at måtte flytte placering for vores trailere, da der var  pstået en tvist omkring rettighederne til parkeringen. Trailerne er nu som alle sikkert ved,

 parkeret på den runde parkeringsplads til hundeskoven.

 Kuglelåsene ser ud til at fungere fint, vi har i hvert fald ikke haft problemer med tyveri at trailerne.

 Bent Erik Jørgensen er holdt som vedligeholder af vores trailere. Han har foretaget en del

 reparationer på trailerne i gennem årene, og han har været en uvurderlig hjælp. Det koster en

 mindre formue hver gang, der skal laves reparationer på etablerede værksteder.

 Stor tak til foreningens 3 materielforvalter Viggo Krogstrup, Vagn Christensen & Bent Erik   Jørgensen for deres insats for at opbevare og sørge for at vores materiel, er funktionsdygtigt.

 Alt efter hvordan det senere punkt på dagsordenen udvikler sig, så regner vi med at lave en  

 om rokering i bestyrelsen og vores kasserer Michael Christensen, har sagt at han gerne vil   påtage  sig opgaven med at vedligehold vores trailer og Jesper var frisk på at ta' kasserer posten.

 Så der var vi glade - og også lidt lettede over.

 Men vi vil stadig bede alle om at passe godt på dem – men det har vi også indtryk af at   medlemmerne gør.

 De er for øvrigt monteret med det gamle 7 benede stik, da det har vist sig at brugerne ødelægger   de nye 13 benede, som skal drejes 1/4 ogang ved på- og afmontering.

 Vi vil nok overveje at anskaffe en ny trailer i 2023, til udskiftning af trailer 3.

 Desuden påtænker vi at anskaffe 2 nye hækkeklippere på batteri, det vil nok beløbe sig til   omkring  kr. 6.500, så vi skal passe godt på dem.

 Vi har indtryk af at foreningens materiel bliver brugt flittigt. Vi har ind imellem talt om at udvide vort

 sortiment, men jeg ved fra tidligere referater, det kan være en udfordring at få det placeret hos et

 medlem.

 Opkrævning af kontingent: De fleste har indbetalt kontingent rettidig på foreningens konto.

 Men en del skal dog rykkes flere gange. Vi håber det bliver bedre.

 Bestyrelsen beretning blev godkendt.

  • Add. 3.

Regnskabet blev forlagt af Michael Christensen og der var ingen spørgsmål.

Regnskabet blev godkendt.

  • Add. 4.

Kontingentet fortsætter uændret snerydningskontingentet 200 Kr. og fuldt medlemskab 300 Kr.

  • Add. 5.

Der var ingen indkomne forslag.

  • Add. 6.

Rita Krogstrup & Michael Christensen ønskede ikke genvalg.

I stedet indtræder vores 2 suppleanter Lis Jensen & Steffen Elkær i bestyrelsen.

  • Add. 7.

Som suppleanter blev valgt:

Rikke Steenberg Mathiasen, Højvænget 238

Mick Poulsen, Pilevænget 9

  • Add. 8.

Jette Jackson fortsætter som revisor.

  • Add. 9.

Erik Møller fortsætter som revisorsuppleant.

  • Add. 10.

Bestyrelsen overrakte den tidligere formand Leif Kjerdbjerg og Bent Erik, som har stået for vedligeholdelse af vores 3 trailer, en lille erkendelighed for deres arbejde, som de har udført for foreningen.

Tak fra bestyrelsen til de 36 fremmødte medlemmer, som viste interesse for foreningen, samt tak til dirigengten for god afvikling af genertalforsamlingen.

Hilsen Bestyrelsen.

                         

Bliv Frivillig

frivilligjobodderogoplandudendk 

Find forening

find forening

Selvhjælpsgrupper

selvhjelp

Facebook

facebookforsidebilleder

Frivilligcenter Odder // Pakhuset, Banegårdsgade 5, 8300 Odder // Telefon: 30 84 34 80 // E-Mail
Åbningstider: Mandag 10-15 // Tirsdag 10-15 // Torsdag 10-15

Forfra Webdesign
En del af Moesborg NET-UP