Medlemskab og kontingent

Alle parcelhusejere / grundejere i området Højvænget og Pilevænget kan blive medlem af foreningen. Indmeldelse kan ske ved henvendelse til formanden eller kasseren (se under Bestyrelsen). Medlemsskabet er gyldigt når årets kontingent er indbetalt til foreningen.


Kontingent for fuldt medlemskab er fastsat for år 2024 til 300 kr.

Indbetalingen af kontingentet skal foretages på foreningens konto i

Sparekassen Danmark,  

reg. nr. 9070

konto. nr.1637024864

husk at påføre angivelse af vejnavn og husnummer på betalingen

Kontingentet skal være indbetalt inden d. 1 december 2023.


En del af kontingentet er af bestyrelsen afsat til snerydning på medlemmernes vejlommer. Beløbet er for 2024 afsat til 200 kr.

Visse huse i Pilvænget og Højvænget ligger ud mod offentlig vej. Disse husstande kan nøjes med at betale kontingentet til selve foreningen,d.v.s for 2024 er det 150 kr.

For de resterende parcelhusejere / grundejere, der ikke ønsker at være medlem af foreningen, er det muligt blot at indbetale til snerydning som pt. for. 2024 er 200 kr. Man kan så ikke benytte sig af foreningens faciliteter og deltage i arangementer.

Bliv Frivillig

frivilligjobodderogoplandudendk 

Find forening

find forening

Selvhjælpsgrupper

selvhjelp

Facebook

facebookforsidebilleder

Frivilligcenter Odder // Pakhuset, Banegårdsgade 5, 8300 Odder // Telefon: 30 84 34 80 // E-Mail
Åbningstider: Mandag 10-15 // Tirsdag 10-15 // Torsdag 10-15

Forfra Webdesign
En del af Moesborg NET-UP